องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ : 045 756871
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

- ระบบสารสนเทศข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ                                                                                                   


​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00003
วานนี้ 00055
เดือนนี้ 00251
เดือนก่อน 01729
ปีนี้ 14694
ปีก่อน 05167
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ พ.ศ.๒๕๖๖ - 27 ต.ค. 2566(ดู 40) 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพ"การทำไม้กวาดจากพลาสติกเหลือใช้" - 25 ก.ย. 2566(ดู 3) 
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566  - 9 ส.ค. 2566(ดู 62) 
  โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ - 24 ก.ค. 2566(ดู 3) 
  ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 10 ก.ค. 2566(ดู 98) 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร - 19 มิ.ย. 2566(ดู 76) 
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ปี 2566 - 28 เม.ย. 2566(ดู 79) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองสองห้อง - บ้านหนองนกเขียน - 30 ก.ย. 2565(ดู 79) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพอก - วัดโพธิ์ทอง หมู่ 6 ตำบลคำไผ่ - 30 ก.ย. 2565(ดู 87) 
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างสถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ - หมู่ ๔ - 25 พ.ค. 2564(ดู 150) 
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์สาธิตการตลาด - 20 พ.ค. 2564(ดู 131) 
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4 มี.ค. 2564(ดู 100) 
  ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (27 มีนาคม 2562) - 27 มี.ค. 2562(ดู 113) 
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-30
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำไผ่ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-30
  จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายอติชาติ ผลจันทร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายสนั่น ม่อมพะเนาว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายบรรจง ลุณบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายนันทา พันธ์ภักดิ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างเหมาคนงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย รายนายกมล วรมูล ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29

ภาพกิจกรรม

มอบขยะอันตรายเพื่อกำจัดให้ถูกวิธี (ดู 20)

อบต.คำไผ่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู 148)

วารสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 เมษายน 2564 (ดู 78)

วารสาร อบต.คำไผ่ (ดู 98)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

อบต.คำไผ่ รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA (ดู 106)

นายก อบต.คำไผ่ เรียกประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู 95)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู 127)

การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 (ดู 86)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 382)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 438)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สวนสาธารณะหนองผักแว่น ม.6 บ้านพอก ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (ดู 61)

วัดโสมนัสยาราม (ดู 125)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กระเป๋าสาน (ดู 114)

เกษตรปลอดสารพิษ (ดู 105)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปี 2566 : [30 พ.ย. 2566]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 : [10 พ.ย. 2566]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1) : [7 พ.ย. 2566]
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567 : [5 ต.ค. 2566]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 : [1 ต.ค. 2566]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 : [12 ก.ย. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 : [10 ส.ค. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 : [9 ส.ค. 2566]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 : [4 ส.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร