องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ : 045 756871
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

- ระบบสารสนเทศข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ                                                                                                   


​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00010
วันนี้ 00020
วานนี้ 00057
เดือนนี้ 01072
เดือนก่อน 01291
ปีนี้ 10794
ปีก่อน 15576
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ปี2567 - 12 มิ.ย. 2567(ดู 108) 
  กำหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 - 12 มี.ค. 2567(ดู 371) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 - 23 ม.ค. 2567(ดู 382) 
  ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 16 ม.ค. 2567(ดู 355) 
  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปหรือบุคคลภายนอกร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ประจำปี 2567 - 2 ม.ค. 2567(ดู 435) 
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ พ.ศ.๒๕๖๖ - 27 ต.ค. 2566(ดู 408) 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพ"การทำไม้กวาดจากพลาสติกเหลือใช้" - 25 ก.ย. 2566(ดู 441) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2567 - 9 พ.ค. 2567(ดู 124) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2567 - 2 พ.ค. 2567(ดู 122) 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 - 22 เม.ย. 2567(ดู 145) 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 - 7 ก.พ. 2567(ดู 136) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 - 2 ก.พ. 2567(ดู 198) 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 - 26 ม.ค. 2567(ดู 221) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 - 18 ม.ค. 2567(ดู 223) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 23 ก.ค. 2567(ดู 1) 
  ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร - 12 มิ.ย. 2567(ดู 104) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคำไผ่เหนือ หมู่ที่ 4  - 24 พ.ค. 2567(ดู 117) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบโคนเสาพับได้ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านโนนหนองผือ หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ - 17 พ.ค. 2567(ดู 128) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 22 เม.ย. 2567(ดู 132) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 9 เม.ย. 2567(ดู 191) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 9 เม.ย. 2567(ดู 179) 
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กข-8116 ยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-10
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และสพด.ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-08
  ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-02
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-01
  จ้างเหมาบริการไถดัน ไถกลบ และขุดดิน บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ งบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-02
  จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ นางทอมมา พรมจันทร์ เดือน กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-27
  จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ นางสาวพัชรดา พาหอม เดือน กรกฎาคม 2567 งบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-27

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู 84)

กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 (ดู 90)

วารสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 เมษายน 2564 (ดู 385)

วารสาร อบต.คำไผ่ (ดู 396)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

นายกองค์การบริิหารส่วนตำบลคำไผ่ มอบนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันฯ(No Gift Policy) (ดู 324)

อบต.คำไผ่ รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA (ดู 414)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

เวทีประชาคม การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ (ดู 182)

การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู 551)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 688)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 724)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สวนสาธารณะหนองผักแว่น ม.6 บ้านพอก ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (ดู 419)

วัดโสมนัสยาราม (ดู 445)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กระเป๋าสาน (ดู 426)

เกษตรปลอดสารพิษ (ดู 437)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 : [4 ก.ค. 2567]
  สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 : [4 ก.ค. 2567]
  ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2546 : [21 มิ.ย. 2567]
  ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานประกอบกิจการและการดำเนินกิจการรับชื้อหรือสะสมยางก้อนหรือก้อนถ้วย พ.ศ.2560 : [21 มิ.ย. 2567]
  ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2547 : [21 มิ.ย. 2567]
  ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.2556 : [21 มิ.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน : [5 มิ.ย. 2567]
  สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 : [5 มิ.ย. 2567]
  สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 : [5 มิ.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร