องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ : 045 756871
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

- ระบบสารสนเทศข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ                                                                                                   


​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00027
วานนี้ 00089
เดือนนี้ 01785
เดือนก่อน 01539
ปีนี้ 03324
ปีก่อน 15576
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 - 23 ม.ค. 2567(ดู 85) 
  ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 16 ม.ค. 2567(ดู 86) 
  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปหรือบุคคลภายนอกร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ประจำปี 2567 - 2 ม.ค. 2567(ดู 92) 
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ พ.ศ.๒๕๖๖ - 27 ต.ค. 2566(ดู 154) 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพ"การทำไม้กวาดจากพลาสติกเหลือใช้" - 25 ก.ย. 2566(ดู 131) 
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566  - 9 ส.ค. 2566(ดู 162) 
  โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ - 24 ก.ค. 2566(ดู 157) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองสองห้อง - บ้านหนองนกเขียน - 30 ก.ย. 2565(ดู 152) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพอก - วัดโพธิ์ทอง หมู่ 6 ตำบลคำไผ่ - 30 ก.ย. 2565(ดู 165) 
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างสถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ - หมู่ ๔ - 25 พ.ค. 2564(ดู 228) 
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์สาธิตการตลาด - 20 พ.ค. 2564(ดู 213) 
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4 มี.ค. 2564(ดู 189) 
  ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (27 มีนาคม 2562) - 27 มี.ค. 2562(ดู 203) 
  จ้างก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะประโยชน์โคกคึม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่)งบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-21
  จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนบ้านใหม่(บ้านนนายปรียา ปวงสุข) ตอนที่ 1 ช่วงที่ 1กว้าง 4 เมตร ยาว 217 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 868 ตารางเมตร ตอนที่ 2 ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 77 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 625 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,115 ตารางเมตร(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่) งบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ รายนายบุญทัน โพธิ์ศรี ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 1408 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแบบโอเวอร์ดลย์(Over Lay) บ้านหนองนกเขียน ม.3 กว้าง 6 เมตร ยาว210 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่)งบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  จ้างก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะประโยชน์โคกหัวโป่ง(โนนเปือย) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่)ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.คำไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 95)

มอบขยะอันตรายเพื่อกำจัดให้ถูกวิธี (ดู 100)

วารสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 เมษายน 2564 (ดู 154)

วารสาร อบต.คำไผ่ (ดู 168)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

นายกองค์การบริิหารส่วนตำบลคำไผ่ มอบนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันฯ(No Gift Policy) (ดู 84)

อบต.คำไผ่ รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA (ดู 190)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู 273)

การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 (ดู 183)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 469)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 511)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สวนสาธารณะหนองผักแว่น ม.6 บ้านพอก ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (ดู 154)

วัดโสมนัสยาราม (ดู 220)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กระเป๋าสาน (ดู 198)

เกษตรปลอดสารพิษ (ดู 198)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2567 : [1 ก.พ. 2567]
  ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล : [16 ม.ค. 2567]
  ประกาศจัดตั้งศูนย์ (OSS) : [15 ม.ค. 2567]
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ (OSS) : [15 ม.ค. 2567]
  แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ (OSS) : [15 ม.ค. 2567]
  ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 : [5 ม.ค. 2567]
  รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 : [5 ม.ค. 2567]
  คู่มือกากรปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี : [3 ม.ค. 2567]
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัดสุ : [3 ม.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร