องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ : 045 756871
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

- ระบบสารสนเทศข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ                                                                                                   


​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00007
วานนี้ 00064
เดือนนี้ 00694
เดือนก่อน 01594
ปีนี้ 07926
ปีก่อน 15576
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2567 - 9 พ.ค. 2567(ดู 8) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2567 - 2 พ.ค. 2567(ดู 14) 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 - 22 เม.ย. 2567(ดู 22) 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 - 7 ก.พ. 2567(ดู 11) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 - 2 ก.พ. 2567(ดู 80) 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 - 26 ม.ค. 2567(ดู 76) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 - 18 ม.ค. 2567(ดู 92) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 22 เม.ย. 2567(ดู 9) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 9 เม.ย. 2567(ดู 64) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองสองห้อง - บ้านหนองนกเขียน - 30 ก.ย. 2565(ดู 297) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพอก - วัดโพธิ์ทอง หมู่ 6 ตำบลคำไผ่ - 30 ก.ย. 2565(ดู 316) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 19 ก.ย. 2565(ดู 68) 
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างสถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ - หมู่ ๔ - 25 พ.ค. 2564(ดู 362) 
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์สาธิตการตลาด - 20 พ.ค. 2564(ดู 353) 
  จ้างขยายเขตประปาบ้านโสกนำ้ใส - บ้านหนองสองห้อง ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17
  ซื้อเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบโคนเสาพับได้ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านโนนหนองผือ หมู่ที่ 2 จำนวน 156 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก: 2024-05-17
  จ้างขยายเขตประปาบ้านโสกนำ้ใส - บ้านหนองสองห้อง ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารชนิด 2บาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง ระหว่างวันที่ 16-31 เดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำไผ่ ระหว่างวันที่ 16-31 เดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  ซื้อเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบโคนเสาพับได้ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านโนนหนองผือ หมู่ที่ 2 จำนวน 156 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก: 2024-05-17

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.คำไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 259)

มอบขยะอันตรายเพื่อกำจัดให้ถูกวิธี (ดู 228)

วารสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 เมษายน 2564 (ดู 291)

วารสาร อบต.คำไผ่ (ดู 298)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

นายกองค์การบริิหารส่วนตำบลคำไผ่ มอบนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันฯ(No Gift Policy) (ดู 226)

อบต.คำไผ่ รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA (ดู 316)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

เวทีประชาคม การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ (ดู 79)

การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู 438)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 600)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 631)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สวนสาธารณะหนองผักแว่น ม.6 บ้านพอก ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (ดู 300)

วัดโสมนัสยาราม (ดู 351)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กระเป๋าสาน (ดู 335)

เกษตรปลอดสารพิษ (ดู 324)

ดาวน์โหลดใหม่

  วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ E-Services : [15 พ.ค. 2567]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 : [15 พ.ค. 2567]
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน : [7 พ.ค. 2567]
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน : [7 พ.ค. 2567]
  สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 : [1 พ.ค. 2567]
  สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 : [1 พ.ค. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี : [29 เม.ย. 2567]
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2567 : [29 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : [25 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร