องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 12

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-756871
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.khamphai.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่
239 หมู่ 2 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์ 045-756871 โทรสาร 045-756870
View : 4862