องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดรับบริการ ประจำปี 2566   1 ธ.ค. 2566 56
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดรับบริการ ประจำปี 2565   1 ธ.ค. 2565 53
รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565   10 ต.ค. 2565 57
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดรับบริการ ประจำปี 2564   14 ธ.ค. 2564 53
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2564   1 พ.ย. 2564 98
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563   27 ต.ค. 2563 53
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562   16 ต.ค. 2562 50
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561   17 ต.ค. 2561 110