องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 24 พ.ย. 2566 14
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566 3 ส.ค. 2566 53
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566 27 ก.ค. 2566 49
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 18 ก.ค. 2566 68
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 10 พ.ค. 2566 117
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2566 3 พ.ค. 2566 51
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 25 เม.ย. 2566 200
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566 27 มี.ค. 2566 40
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 24 มี.ค. 2566 38
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 16 ก.พ. 2566 90
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566 10 ก.พ. 2566 28
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 20 ม.ค. 2566 89
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.คำไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 29 พ.ย. 2565 143
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.คำไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 11 ส.ค. 2565 54
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.คำไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 22 ก.ค. 2565 88
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.คำไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 13 ม.ค. 2565 39
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 4 ม.ค. 2565 36
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.คำไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 29 ธ.ค. 2564 48