องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2567 9 พ.ค. 2567 8
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2567 2 พ.ค. 2567 14
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 22 เม.ย. 2567 22
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 7 ก.พ. 2567 11
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 2 ก.พ. 2567 80
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 26 ม.ค. 2567 76
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 18 ม.ค. 2567 92
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 15 ม.ค. 2567 76
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2566 4 ธ.ค. 2566 100
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 24 พ.ย. 2566 281
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566 3 ส.ค. 2566 280
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566 27 ก.ค. 2566 251
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 18 ก.ค. 2566 282
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 10 พ.ค. 2566 395
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2566 3 พ.ค. 2566 262
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 25 เม.ย. 2566 608
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566 27 มี.ค. 2566 102
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 24 มี.ค. 2566 96
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 16 ก.พ. 2566 1102
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566 10 ก.พ. 2566 86
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 20 ม.ค. 2566 193
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.คำไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 29 พ.ย. 2565 206
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.คำไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 11 ส.ค. 2565 110
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.คำไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 22 ก.ค. 2565 150
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.คำไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 13 ม.ค. 2565 89
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 4 ม.ค. 2565 84
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.คำไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 29 ธ.ค. 2564 104