องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 6

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ฉบับที่ 2   10 เม.ย. 2567 42
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1)   7 พ.ย. 2566 71
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569   1 ต.ค. 2566 65
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)   11 พ.ค. 2566 31
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2   7 เม.ย. 2566 97