องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 5

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจจริต 2567   9 ต.ค. 2566 23
แผนป้องกันการทุจริต ปี ๖๖-๗๐   7 เม.ย. 2566 55
ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตฯ 2566-2570   24 ส.ค. 2565 55
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 2566-2570   24 ส.ค. 2565 59
แผนป้องกันการทุจริต 2565   4 ต.ค. 2564 55
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564   30 มี.ค. 2564 68
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 –2564)   3 ต.ค. 2559 68