องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 7

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)   1 เม.ย. 2567 49
แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (งบประมาณจากเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   19 ก.พ. 2567 48
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567   5 ต.ค. 2566 149
แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (งบประมาณจากเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   13 มี.ค. 2566 106
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566   20 ต.ค. 2565 63
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 53
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564   1 ต.ค. 2563 49
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2562 47
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2561 56
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561   2 ต.ค. 2560 44