องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 13

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ประกาศเผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   15 ก.ย. 2565 30
ประกาศเผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   15 ก.ย. 2565 37
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   14 ต.ค. 2564 46
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่   16 เม.ย. 2563 32
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล. ม.4- ม.8   15 เม.ย. 2563 33
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล. ม.2 - ม.3   15 เม.ย. 2563 34
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2562 38
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 มี.ค. 2562 27
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 มี.ค. 2562 34
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 มี.ค. 2562 34
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   1 ต.ค. 2561 36