องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 5

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ประกาศเผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   15 ก.ย. 2565 46
ประกาศเผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   15 ก.ย. 2565 52
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   14 ต.ค. 2564 69
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่   16 เม.ย. 2563 51
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล. ม.4- ม.8   15 เม.ย. 2563 54
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล. ม.2 - ม.3   15 เม.ย. 2563 52
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2562 57
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 มี.ค. 2562 46
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 มี.ค. 2562 51
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 มี.ค. 2562 61
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   1 ต.ค. 2561 51