องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล : องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล วันที่ ผู้ชม
กระเป๋าสาน

กระเป๋าสาน ...

1 พ.ย. 2565 335
เกษตรปลอดสารพิษ

เกษตรปลอดสารพิษ ...

1 พ.ย. 2565 324
ทอเสื่อ

ทอเสื่อ ...

1 พ.ย. 2565 94
จากมุงหลังคา

จากมุงหลังคา ​...

1 พ.ย. 2565 107
ผลิตอุปกรณ์ทอเสื่อ

ผลิตอุปกรณ์ทอเสื่อ ...

1 พ.ย. 2565 76
เสื่อกกพับ

เสื่อกกพับ ​ ...

3 ต.ค. 2565 107
ข้าวกล้อง

ข้าวกล้อง กลุ่มผลิตข้าวกล้อง เลขที่ 103 หมู่ 6 บ้านพอก ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร .....

3 ต.ค. 2565 156
ผ้าไหมมัดหมี่, โสร่ง

ผ้าไหมมัดหมี่, โสร่ง ​ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนหนองผือ  106 หมู่ 2 บ้านโนนหนองผือ ตำบลคำไผ.....

3 ต.ค. 2565 116