องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปี 2566   30 พ.ย. 2566 9
รายงานสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2566   5 เม.ย. 2566 32
รายงานสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปี 2565   26 ธ.ค. 2565 34
รายงานสรุปสถิติการจัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปี 2565   3 ต.ค. 2565 34
รายงานสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2565   31 มี.ค. 2565 45
รายงานสถิติผู้มารับบริการทั้งปี ประจำปี 2564   30 ก.ย. 2564 33
สถิติการให้บริการในปีงบประมาณ 64   30 เม.ย. 2564 37
สถิติการให้บริการในปีงบประมาณ 63   30 ก.ย. 2563 50
สถิติการให้บริการในปีงบประมาณ 62   30 ก.ย. 2562 35