องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 176

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567   5 มิ.ย. 2567 14
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567   5 มิ.ย. 2567 14
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567   1 พ.ค. 2567 20
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567   1 พ.ค. 2567 16
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567   1 เม.ย. 2567 11
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567   1 เม.ย. 2567 12
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   1 มี.ค. 2567 10
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   1 มี.ค. 2567 10
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567   1 ก.พ. 2567 9
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567   1 ก.พ. 2567 10
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566   3 ม.ค. 2567 12
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566   3 ม.ค. 2567 9
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   1 ธ.ค. 2566 12
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   1 ธ.ค. 2566 9
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566   1 พ.ย. 2566 9
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566   1 พ.ย. 2566 12
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk-in)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนกันยายน 2566   2 ต.ค. 2566 10
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง (E-Service) ประจำเดือนกันยายน 2566   2 ต.ค. 2566 13
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk-in)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566   1 ก.ย. 2566 11
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง (E-Service) ประจำเดือนสิงหาคม 2566   1 ก.ย. 2566 9
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk-in)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566   1 ส.ค. 2566 9
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง (E-Service) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566   1 ส.ค. 2566 10
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk-in)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566   3 ก.ค. 2566 10
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง (E-Service) ประจำเดือนมิถุนายน 2566   3 ก.ค. 2566 10
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk-in)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566   1 มิ.ย. 2566 9
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง (E-Service) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566   1 มิ.ย. 2566 9
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk-in)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนเมษายน 2566   1 พ.ค. 2566 10
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง (E-Service) ประจำเดือนเมษายน 2566   1 พ.ค. 2566 10
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk-in)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 9
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง (E-Service) ประจำเดือนมีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 10