องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว : องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว วันที่ ผู้ชม
สวนสาธารณะหนองผักแว่น ม.6 บ้านพอก ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สวนสาธารณะหนองผักแว่น พื้นที่ตั้ง ม.6 บ้านพอก ตำบลคำไผ่  อำเภอไทยเ.....

21 มิ.ย. 2566 319
วัดโสมนัสยาราม

วัดโสมนัสยาราม ม.3 บ้านหนองนกเขียน ​ ...

1 พ.ย. 2565 360
วัดโสกน้ำใส

วัดโสกน้ำใส ม.7 บ้านโสกน้ำใส ​ ...

1 พ.ย. 2565 128
ศูนย์ปฎิบัติธรรม

ศูนย์ปฎิบัติธรรม ม.5 บ้านหนองสองห้อง ​ ...

1 พ.ย. 2565 99
วัดโพธิ์ศรีดาราม

วัดโพธิ์ศรีดาราม ม.6 บ้านพอก ​ ...

1 พ.ย. 2565 93
ลานกีฬาและสนามกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ มีลานกีฬาและสนามกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน  ๑๐ แห่ง ...

28 ก.ย. 2565 61