องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

ภาพกิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.คำไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567  ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่  มีนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 9 หมู่บ้าน  จัดการแข่งขันจำนวน 4 ชนิดกีฬา มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก... วันที่ 29 ม.ค. 2567 (ดูู 235)

มอบขยะอันตรายเพื่อกำจัดให้ถูกวิธี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายลำเพอ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี นิลวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ร่วมส่งมอบขยะอันตรายให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง... วันที่ 7 พ.ย. 2566 (ดูู 212)

อบต.คำไผ่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ โดย นายลำเพอ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ พร้อมข้าราชการและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน  ณ ที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 238)

กิจกรรมปลูกป่าชุมชน

วันที่ 21 มิถุนายน  2566 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ โดย นายลำเพอ บริสุทธิ์  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ณ บริเวณหนองสาธารณะหนองผักแว่น หมู่ 6 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ..... วันที่ 21 มิ.ย. 2566 (ดูู 183)

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

วันที่ 13 มิถุนายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ โดย นายรังสรรค์ เหมณี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ และนายกิตติพงศ์ ลุณบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ พร้อมทีมงานกองช่างและคนงาน ออกซ่อมแซมท่อประปาที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านโนนหนองผือ ตำบลคำไผ่ เพื่อให้ใช้งานได้ตามป..... วันที่ 13 มิ.ย. 2566 (ดูู 89)

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.คำไผ่ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2566  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่... วันที่ 4 เม.ย. 2566 (ดูู 324)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

 วันที่ 20 มกราคม 2566  เวลา 11.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ในนามศูนย์ช่วยเหลือประชาชนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายวิมาน ลุณบุตร  บ้านเลขที่ 131 หมู่ 6 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  จำนวนเงิน  79,500 บาท... วันที่ 20 ม.ค. 2566 (ดูู 126)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 2566

... วันที่ 13 ม.ค. 2566 (ดูู 225)

อบต.คำไผ่ มอบเงินช่วยเหลือ กรณีผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ 6 บ้านพอก

 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ นำโดย นายลำเพอ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ให้การต้อนรับ นายประเวช แสนทวีสุข นายอำเภอไทยเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอไทยเจริญ  ซึ่งได้เดินทางมามอบเงินและสิ่งของช่วย..... วันที่ 29 ธ.ค. 2565 (ดูู 132)

นายอำเภอไทยเจริญลงพื้นที่พบปะและมอบนโยบาย

... วันที่ 22 ธ.ค. 2565 (ดูู 76)

ชาวตำบลคำไผ่ ร่วมด้วยช่วยกัน

ชาวตำบลคำไผ่ ร่วมด้วยช่วยกัน เมื่อวันที่ 18-21 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองท้องที่ และชาวตำบลคำไผ่ ร่วมบริจาคปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องนุ่งห่มที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยนำ้ท่วมจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายลำเพอ บริสุทธิ์..... วันที่ 21 ต.ค. 2565 (ดูู 98)

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายลำเพอ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ​ ... วันที่ 13 ต.ค. 2565 (ดูู 88)

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบล คำไผ่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงสถานที่การปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานให้รองรับการบริการและอำนวยความสะดวกประชาชน ผู้มารับบริการให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น​ ... วันที่ 5 ต.ค. 2565 (ดูู 117)

กิจกรรมการออกบูธสดงสินค้าของกลุ่มอาชีพชุมชนผผ้าทอลายัวกอย พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

กิจกรรมการออกบูธสดงสินค้าของกลุ่มอาชีพชุมชนผผ้าทอลายัวกอย พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง ในวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่... วันที่ 10 ส.ค. 2565 (ดูู 84)

ปฏิบัติงานภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน “แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.65 พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท) มอบหมายให้ พ.ท.สมบูรณ์ ไชยขาว หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.จังหวัด ย.ส.ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น, ข้าราชการ,อบต.คำไผ่ และผู้นำท้องที่ ปฏิบัติงานภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน “แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กิจ..... วันที่ 7 ก.ค. 2565 (ดูู 75)

เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนานี ร่..... วันที่ 4 ก.ค. 2565 (ดูู 68)

กิจกรรมมอบบ้าน ตามโครงการสถาปนาจังหวัดยโสธร 50 ปี 50 หลัง ร่วมทำดี ซ่อมบ้านแก่กลุ่มเปราะบางจังหวัดยโสธร

วันที่  3 พฤษภาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  อำเภอ กรมทหารราบที่ 16  ร่วมมอบบ้านที่ซ่อมแซมแล้วแก่กลุ่มเปราะบาง ในเขตพื้นที่ตำบลคำไผ่ จำนวน 4 หลังคาเรือน  ประกอบด้วย   1. บ้าน นางดีอ่อ..... วันที่ 13 พ.ค. 2565 (ดูู 133)

กิจกรรมสรงนำ้พระ รดนำ้ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ โดยงานการเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมสรงนำ้พระ และรดนำ้ขอพร จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในการนี้ นายลำเพอ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..... วันที่ 12 เม.ย. 2565 (ดูู 66)

มอบสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ จำนวน ๔ ราย โดยได้รับการสนับสนุนสุขภัณฑ์เคลื่อนที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ มอบหมายให้ นายรังสรรค์ เหมณี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ พร้อมด้วย นางสาวดวงตา อุปชัย ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายสุดใจ สอนเผือก นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่มอบสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ จำนวน ๔ ราย โดยได..... วันที่ 7 เม.ย. 2565 (ดูู 69)

ทีมงานกองสาธารณสุขมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกเก็บขยะติดเชื้อตามหมู่บ้าน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายลำเพอ บริสุทธิ์ นายก อบต.คำไผ่ และทีมงานกองสาธารณสุขมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกเก็บขยะติดเชื้อตามหมู่บ้านทั้ง 9หมู่บ้าน ตามที่ อบต.คำไผ่ได้มอบและติดตั้งถังขยะติดเชื้อให้ประชาชนนำขยะติดเชื้อมาทิ้ง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19... วันที่ 25 มี.ค. 2565 (ดูู 86)