องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

อบต.คำไผ่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก


ออนไลน์ : 7

Gallery :: อบต.คำไผ่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ โดย นายลำเพอ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ พร้อมข้าราชการและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน  ณ ที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
วันที่ : 26 มิถุนายน 2566   View : 342