องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565   13 ม.ค. 2566 50
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   6 ต.ค. 2564 33
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน   30 ก.ย. 2564 40
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 (eplanNacc)   30 มี.ค. 2564 44
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   8 ก.พ. 2564 48
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2563 41
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   30 ก.ย. 2562 723
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปี พ.ศ.25๖๒ (รอบ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒)   29 มี.ค. 2562 44
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕ ๖๑   28 ก.ย. 2561 37