องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 12

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566   10 ส.ค. 2566 56
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566   9 ส.ค. 2566 46
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566   3 ส.ค. 2566 52
รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566   10 พ.ค. 2566 57
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566   24 ก.พ. 2566 25
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2566   16 ก.พ. 2566 16
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   22 ส.ค. 2565 26
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   9 ส.ค. 2565 25
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร่ังที่ 1/2565   29 ก.ค. 2565 41
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565   17 มิ.ย. 2565 21
รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565   3 พ.ค. 2565 26
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   26 เม.ย. 2565 43
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕   17 ม.ค. 2565 27
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   4 ม.ค. 2565 71
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2565   4 ม.ค. 2565 25
รายงานการประชุมสภาครั้งแรก   28 ธ.ค. 2564 28
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔   29 ก.ย. 2564 51
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔   13 ส.ค. 2564 26
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔   4 ส.ค. 2564 41
ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔   12 ก.ค. 2564 27
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔   11 มิ.ย. 2564 42
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔   9 มิ.ย. 2564 39
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔   15 ก.พ. 2564 36
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔   8 ก.พ. 2564 33
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   4 ก.พ. 2564 32
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔   4 ก.พ. 2564 30
ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔   20 ม.ค. 2564 38