องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

แผนการพัฒนาบุคลากร


ออนไลน์ : 5

แผนการพัฒนาบุคลากร วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567-2569   5 ต.ค. 2566 44
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   5 ต.ค. 2566 51
ประกาศนโยบายการบริหารทร้พยากรบุคคล ประจำปี 2566   10 ต.ค. 2565 78