องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 9

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
รายละเอียดของข้อมูลการร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนควรรู้   14 พ.ย. 2566 35
คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.คำไผ่   1 พ.ย. 2565 116
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส   1 พ.ย. 2565 119