องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 5

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสียงฯ   15 ธ.ค. 2565 40
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปี 2565   1 ก.พ. 2565 44