องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล   5 เม.ย. 2566 36
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔   23 มี.ค. 2564 42