องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ


ออนไลน์ : 5

ประกาศ วันที่ โหลด
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2567   29 เม.ย. 2567 101
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   5 เม.ย. 2567 128
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   16 ม.ค. 2567 297
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   10 ก.ค. 2566 363
ทะเบียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร   7 ก.ค. 2566 295
ประกาศการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   6 ธ.ค. 2565 108
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566   12 ต.ค. 2565 332