องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566   7 เม.ย. 2566 40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566   3 มี.ค. 2566 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566   3 ก.พ. 2566 55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565   6 ม.ค. 2566 55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565   7 ธ.ค. 2565 91
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565   3 พ.ย. 2565 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   4 เม.ย. 2565 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   4 มี.ค. 2565 41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   4 ก.พ. 2565 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   10 ม.ค. 2565 57
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   8 ธ.ค. 2564 46
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   5 พ.ย. 2564 45
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   31 ต.ค. 2562 54
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   31 ต.ค. 2561 52