องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 8

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   7 เม.ย. 2566 50
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน   12 เม.ย. 2565 37
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   31 มี.ค. 2565 37
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564)   30 มิ.ย. 2564 25
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (จาก eplan)   24 มี.ค. 2564 30
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ มีนาคม 2563 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563)   31 มี.ค. 2563 36
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562)   30 ก.ย. 2562 30
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ มีนาคม 2562 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562)   29 มี.ค. 2562 33