องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน

ผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
 

ชื่อ-สกุล : นายบุญช่วย  พรมสุวรรณ
ตำแหน่ง :  ประธานกรรมการบริหาร
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. 2539  ถึง พ.ศ.2540

ชื่อ-สกุล : นายบุญช่วย  พรมสุวรรณ
ตำแหน่ง :  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. 2540  ถึง พ.ศ.2548

ชื่อ-สกุล : นายบุญธวัช  โสตรแก้ว
ตำแหน่ง :  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2548  ถึง  พ.ศ.2556 

ชื่อ-สกุล : นายณรงค์  อยู่สุข
ตำแหน่ง :  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2556  ถึง 30 กันยายน 2564

ชื่อ -สกุล นายลำเพอ บริสุทธิ์

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

ดำรงตำแหน่ง : 28 พฤศจิกายน 2564 - ปัจจุบัน

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565   View : 107