องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพอก - วัดโพธิ์ทอง หมู่ 6 ตำบลคำไผ่


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพอก - วัดโพธิ์ทอง หมู่ 6 ตำบลคำไผ่

.
เปิดไฟล์
โพสโดย : แนน   วันที่ : 30 กันยายน 2565   View : 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ดู 100)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์สาธิตการตลาด  (ดู 131)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างสถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ - หมู่ ๔  (ดู 150)
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (27 มีนาคม 2562)  (ดู 113)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองสองห้อง - บ้านหนองนกเขียน  (ดู 79)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพอก - วัดโพธิ์ทอง หมู่ 6 ตำบลคำไผ่  (ดู 88)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :