องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (27 มีนาคม 2562)


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (27 มีนาคม 2562)

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (27 มีนาคม 2562)
เปิดไฟล์
โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 27 มีนาคม 2562   View : 355
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ดู 347)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์สาธิตการตลาด  (ดู 368)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างสถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ - หมู่ ๔  (ดู 376)
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (27 มีนาคม 2562)  (ดู 355)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองสองห้อง - บ้านหนองนกเขียน  (ดู 314)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพอก - วัดโพธิ์ทอง หมู่ 6 ตำบลคำไผ่  (ดู 335)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 79)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :