องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ แจ้งกำหนดวันเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
เปิดไฟล์
โพสโดย : แนน   วันที่ : 20 มกราคม 2566   View : 170
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :