องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการ  ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.2566 ตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 มาตรา 9 กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดรายละเอียดในประกาศที่แนบ 
เปิดไฟล์
โพสโดย : pom   วันที่ : 9 สิงหาคม 2566   View : 400
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :