องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

ขออนุญาตใช้พื้นที่ทางไลน์นี้เพื่อประชาสัมพันธ์ค่ะ
ด้วยสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้รับการประสานจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรแจ้งขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตร ✏️การเย็บชุดชั้นในด้วยจักรอุตสาหกรรม➡️โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
♿ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ♿
ไม่จำกัดวุฒิ
 อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์
❎ไม่มีค่าใช้จ่าย ☑️ฟรีทั้งหลักสูตร
⏰เปิดรับจนกว่าจะครบ 20 คน⏰
ฝึกจบมีงานทำทันที
รายละเอียดเพิ่มเติมและหมายเลขติดต่อตามอินโฟที่ส่งมาพร้อมนี้
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
โพสโดย : สป.   วันที่ : 19 มิถุนายน 2566   View : 76
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :