องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ขอเชิญชวนทุกท่านที่เข้ารับบริการหรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ รวมทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามลิงค์และคิวอาร์โคร์ด ด้านล่างนี้นะคะ
โพสโดย : แนน   วันที่ : 31 มกราคม 2566   View : 162
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :